Husqvarna

adminCase

När Husqvarna började utveckla en elektrisk väggsåg så fanns det bara enkla varianter på marknaden. Med de befintliga motorlösningar som stod till hands skulle sågen blivit alldeles för stor och tung att hantera. Istället var det vanligt att man använde sig av en vagn med en stor induktionsmotor som matade … Read More

NASA

adminCase

Visserligen får Ogura dagligen en del märkliga förfrågningar, men den här hör till en av de mer ovanliga. NASAs Johnson Space Flight Center i Houston konstruerade ett fordon med sex dubbla hjul, vart och ett med oberoende drivning, styrning och aktiv stötdämpning. Dessutom behövde hjulen klara av att resa eller … Read More