IMU-sensorer – därför behövs de i automations- och automotive applikationer

adminSensorer

Vad är egentligen en IMU-sensor och varför behövs den i många automations- och automotive applikationer? IMU, Inertial Measurement Unit, är en elektronisk sensor som mäter acceleration och återkopplar position såväl som vinkelhastighet i 3 dimensioner. IMU-sensorer finns i en varierande typ av moderna produkter, från din smartphone till industrirobotarna i … Read More