Husqvarna

adminCase

När Husqvarna började utveckla en elektrisk väggsåg så fanns det bara enkla varianter på marknaden. Med de befintliga motorlösningar som stod till hands skulle sågen blivit alldeles för stor och tung att hantera. Istället var det vanligt att man använde sig av en vagn med en stor induktionsmotor som matade en hydraulisk motor på sågen.

Hydraulaggregat är stora och otympliga och dessutom har de låg verkningsgrad. Med Tamagawas effektiva motorer kan man utnyttja högre sågeffekt på många fler byggarbetsplatser då man nu bara behöver ansluta maskinen till 32 amperes säkring mot tidigare 63 ampere. Resultatet har blivit en miljöriktig maskin som dessutom levererar mer prestanda.

Utmaningen var alltså att utveckla en elektrisk motor som var tillräckligt liten och lätt att hantera men som ändå uppfyllde kraven på prestanda och styrning. ”Det var här vi kopplade in Cumatix och Tamagawa”, berättar Peter Zetterlind, utvecklingschef på Husqvarna Construction Products. ”Cumatix satte upp specifikationerna och hanterade hela dialogen mellan oss och Tamagawa. De hittade de rätta experterna som kunde lösa alla de tekniska frågor som uppstod under projektets gång”. Och de var åtskilliga.

Väger en tiondel av en konventionell motor

Under utvecklingsarbetet tog Tamagawa fram ett antal olika prototyper. Bland annat var det mycket komplicerat att lösa vattenkylningen med en hel del svårigheter att beräkna kyleffekten. Här fick vi gemensamt testa oss fram med olika lösningar vilket bland annat landade i speciallindningar, unika magneter och gavlar speciellt utformade efter vår applikation. Och resultatet blev slutligen en stor framgång. 2008 lanserade Husqvarna,WS 440 HF, 13 kilowattsmaskinen med permanentmagnetmotor som blev en storsäljare världen över. Den är lätt och ergonomisk att hantera och väger endast en tiondel av en konventionell motor. Nu har Husqvarna med ytterligare hjälp av Tamagawa även utvecklat en kraftigare såg på 19 kilowatt. Den sågar igenom väggar upp till 720 millimeter. ”Vi ligger helt i täten när det gäller tekniska prestanda”, avslutar Peter Zetterlind. ”Vi kan bland annat använda mindre mängd kylvatten på grund av den höga effektiviteten, vilket är nog så viktigt på många platser i världen där vatten är en bristvara”.Installerade produkterMotor från Tamagawa

Läs mer på sidan om Motorer


Kundcase