Vad är en gyrosensor?

En gyrosensor är en sensor som mäter vinkelhastighet. Vinkelhastighet är enkelt utryckt vinkelförändring per tidsenhet. Normalt sätt utrycks vinkelhastighet som grader/sekund.


Vilka typer av gyrosensorer finns?

Det finns en rad olika typer av gyrosensorer tillgängliga på marknaden. Däribland ringlasergyron (RLG) med hög noggrannhet som används för självkörandebilar, fiberoptiska gyron för misiler och MEMS gyron för kamera stabilisering. Konstruktion och därmed noggrannhet och kostnad skiljer sig markant mellan de olika typerna av gyrosensorer och det är viktigt att välja rätt för tilltänkt användning.

Vad är ett MEMS gyro?

Ett MEMS gyro är en enklare typ av gyrosensor som blivit alltmer tillgängligt på marknaden. Begreppet MEMS står för Mikroelektromekaniska System och kan definieras som miniatyriserade elektromekaniska enheter (dvs. strukturer) som produceras genom mikrofabrikationstekniker. Litenhet och kostnadseffektivitet uppnås.

MEMS gyron baserar sig på vibrationer i ett material. Tekniken benämns även som ”Coriolis vibratory Gyroskope (CGV), dvs gyron baserade på corioliseffekten. Corioliseffekten är benämningen på den förändring av ett rörligt objekts rörelseriktning, som kan observeras, när objektet betraktas i ett roterande referenssystem. Denna typ av gyrosensorer har blivit alltmer tillgängligt på marknaden.

Principle of MEMS Gyro

Vad är en MEMS accelerometer?

En accelerometer är en typ av givare som ger ifrån sig en elektrisk signal som på något sätt är proportionell mot den hastighetsförändringen (acceleration) givaren utsätts för. MEMS accelerometrar erbjuder samma mätning av hastighetsförändring men med fördelarna från mikrofabrikationstekniker.


Vad är ett IMU kort?

IMU är en förkortningar av Inertial Measurement Unit och enkelt förklarat är det en elektronikenhet som mäter och återkopplar en massas acceleration, vinkelhastighet och ibland det magnetiskafältetet som den omges av. Det som möjligör mätandet är accelerometrar, gyroskop och ibland magnetometrar.

IMU kortet används ofta i kombination med en GPS mottagare och IMU hjälper GPS att fortsätta fungera om man befinner sig i en tunnel eller inom hus eller om det finns

IMU kort används i allt från mobiltelefoner till rymdfarkoster. Wireles, 3 axlar.