Pressrelease: EK Power Solutions och Cumatix förenas för att skapa framtidens rörelselösningar

adminOkategoriserade

EK Power Solutions och Cumatix, båda bolag i Addtech-koncernen, meddelar idag sin avsikt att fusioneras, en strategisk sammanslagning som kommer att stärka det gemensamma erbjudandet för rörelselösningar. Denna fusion representerar en avgörande utveckling av erbjudandet, där två innovativa företag sammanför sina expertområden.

EK Power Solutions, välkänt för utveckling av kraftelektronik och för sina skräddarsydda motorstyrningar, och Cumatix, en ledande aktör inom högpresterande motorer och servokomponenter inom automation och industri, kommer tillsammans att erbjuda en omfattande och integrerad produkt- och tjänsteportfölj. Denna kombination är en kraftfull bekräftelse på de bägge bolagens engagemang för teknisk excellens och kundfokuserad innovation.

Fredrik Ståhl, VD för EK Power Solutions, kommenterar fusionen:

”Att vara en del av Addtech har alltid varit en styrka för både EK Power Solutions och Cumatix. Denna fusion är ett naturligt steg i att ytterligare utnyttja denna styrka. Genom att sammanföra vår ledande kompetens inom kraftelektronik och motorstyrningar med Cumatix högklassiga motorer, skapar vi en synergisk effekt som kommer att förbättra vårt gemensamma erbjudande. Detta är en spännande tid, inte bara för oss men också för våra kunder, som kommer att dra nytta av mer integrerade och konkurrenskraftiga lösningar.”

Ulf Wahlbeck, VD för Cumatix, tillägger:

”Denna fusion representerar en ny milstolpe för både Cumatix och EK Power Solutions. Genom att slå samman våra kompetenser, förstärker vi inte bara våra egna produkter och tjänster, utan vi etablerar också en ny standard inom branschen för integrerade och effektiva rörelselösningar. Med de möjligheter som tillkommer, till exempel i form av EK Power Solutions ingenjörsteam och motorlabb, kommer Cumatix befintliga kunder och leverantörpartners att erbjudas ännu mer tekniskt mervärde. ”

Med denna sammanslagning tar bolagen ett betydande steg mot att bli en ännu starkare aktör i branschen, rustad att möta framtidens utmaningar och möjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Ståhl, VD, EK Power Solutions
fredrik.stahl@ekpower.se

Fredrik Ståhl, VD, EK Power Solutions