Våra produkter


Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskap inom området kontrollerad rörelse. Med fokus på motorer, sensorer, kopplingar & bromsar samt drivelektronik erbjuder vi ett produktsortiment med både bredd och djup. Tillsammans med våra tillverkande partners och kunder hittar vi de bästa och mest konkurrenskraftiga lösningarna, oavsett om det handlar om standardprodukter eller kundanpassade lösningar.

Kundanpassning

En servomotor utgör en kritisk del i industriroboten och dess egenskaper har stor inverkan på robotens prestanda, footprint, livslängd och konkurrenskraft. Utöver robottillverkarens tuffa specifikationer finns det allt som oftast även en lång kravlista från slutanvändare som tillsammans berör allt från hög repeterbarhet och noggrannhet till att säkerställa att tillverkning och material följer marknadens gällande regler. Det är därför ytterst viktigt att servomotorns konstruktion, materialinnehåll och tillverkningsprocess anpassas utifrån de ställda kraven. Kundanpassningar kan beröra allt från statorlindning, magnetsystem, axeltätning och feedbacksensor till att uppfylla en dynamisk bromsspecifikation. Anpassningar omfattar även integrationen mot servoväxeln och resten av robotens konstruktion, och utöver det ska motorn förses med korrekt kablage och kontaktdon.

Allt detta och mer kan vi anpassa i en servomotor, och vi arbetar på samma sätt med våra övriga produkter. Vad behöver ni anpassa?

Från precision till råstyrka

Våra produkter används inom ett brett spann av applikationer. En servomotor används traditionellt inom fabriksautomatisering där den tillsammans med växlar, feedbacksensorer och gyron skapar dynamiska rörelser med lågt kuggningsmoment och hög repeterbarhet. Samma typ av servomotor kan även levereras med ett anpassat magnetsystem och i avskalad design vilket ger ett svåröverträffat effekt/vikt-förhållande. Det är användbart när exempelvis vill ersätta hydrauliska drifter i verktyg inom byggindustrin eller direkt driva en pump i en viktkänslig applikation. Det är vad vi kallar ”från precision till råstyrka”.

Hög tillförlitlighet

Man ska kunna lita på sin produkt. Våra tillverkande samarbetspartners designar produkter med så få ingående komponenter som möjligt, oavsett om det handlar om en standardprodukt eller en anpassad produkt. Tillsammans med våra partners breda kunskap inom olika applikationsområden ger det en hög tillförlitlighet. Vi har god förståelse för vad hög tillförlitlighet innebär, oavsett om det gäller en traktionsdrift i ett hybridfordon, vinkelmätning i ett gruvfordon eller en servodrift inom fabriksautomatisering.

Kompakta byggmått

Våra samarbetspartners ligger i absolut framkant i sin produktutveckling och drivs kontinuerligt framåt genom högt ställda krav från världsledande kunder. Ett resultat av detta är produkter med extremt kompakta byggmått. Oavsett om servomotorn i industrirobotens vrist inte ger tillräckligt moment eller om det saknas utrymme för en feedbacksensor för tågets traktionsmotor, så har vi sannolikt en lösning för detta.

Miljö och hållbarhet

Två tredjedelar av energin som förbrukas inom industrin utgörs av elmotordrift. En traditionell DC-motor har en verkningsgrad på runt 60 procent. Vid en övergång till permanentmagnetiserade högeffektiva elmotorer kan man öka verkningsgraden till över 90%, något som långsiktigt ger stora miljövinster.