TBL-i6 seriens servomotorer – för dynamiska applikationer med höga krav på precision

adminMotorer

Japanska Tamagawa Seiki har nu lanserat TBL-i6 seriens servomotorer. Den nya motorserien är mer kompakt än tidigare serier – och kommer dessutom med nya spännande möjligheter:

  • 23-bitars ’batteryless’ encoder.
  • Kontaktdon direkt på motorn.

I utvecklingsarbetet för TBL-i6 serien har fokus legat på att behålla samma världsledande prestanda som i tidigare motorserier, men att leverera denna prestanda i ett ännu mindre format. Man har även fokuserat på att minimera motorernas kuggningsmoment och vibrationer, samt betydligt minska tröghetsmomentet.

Motorerna kan levereras med 23 bitars ’batteryless’ Absolut Multiturn-encoder. Det här möjliggör Multiturn-funktionalitet i applikationer där det tidigare inte varit möjligt, exempelvis på grund av att batterier inte är lämpliga i tilltänkt miljö eller av andra tekniska skäl. Därtill finns tyst hållbroms som tillval för applikationer som kräver detta.

TBL-i6 serien lämpar sig väl för dynamiska applikationer med höga krav på precision, kontroll och byggmått.

Serien finns i flänsstorlekar 40, 60 och 80 mm med effekter mellan 50 – 750 W.

Funktioner och fördelar

  • Kompakt format, 6% mindre än tidigare serie.
  • Mycket låga ljud -och vibrationsnivåer.
  • 23-bitars ’batteryless’ Absolut encoder alternativt 23-bitars Aboslut encoder.
  • Tyst hållbroms som tillval.

Vill du veta mer?
Kontakta oss
för mer information samt matchning med rätt drivelektronik!